Vinderen bebrejder sig selv. Taberen bebrejder andre.