Mark Spitz

Hvis du fejler i din forberedelse, kan du ligeså vel forberede dig på at fejle.