Shu-bi-dua

Og hvad mon der sker, når man skal bort? Når livets skjorte bli´r for kort? Hvor mon den er den røde tråd? Man må for fa´n da bli´ til noed!

Nå men, alting har en ende, og en regnorm den har to.

For hva´ ka´ man få for en tier? Man ka´ få pis og papir